Construction work for gas pipelines

Зарегиструйтесь

Поделиться:
Страна: Румыния
Язык: EN RO
Заказчик: ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Cucursala București
Номер: 6476080
Дата публикации: 23-12-2017
Начальная цена контракта: 5 859 401 250 (RUB)
Оригинальная сумма: 100 500 000 (USD)

Источник: TED
Окончание подачи заявок через: 1 дней
Описание на оригинальном языке
Тэги: Construction work for gas pipelines Construction work for oil pipelines construction work for pipelines Gas pipelines Construction

Описание

 1. Section I. Contracting authority
  1. Name, addresses and contact point(s)
   ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Cucursala București
   Calea Floreasca nr. 169A, corp B, et. 8, sector 1
   Bucureşti
   014472
   Romania
   Contact point(s): 014472
   For the attention of: Steve Petronio
   Telephone: +40 318607200
   E-mail: steve.r.petronio@exxonmobil.com
   Fax: +40 318607280
   Internet address(es):
   General address: www.exxonmobil.com
   Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
   Further information can be obtained from:
   Further information can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from:
   Specifications and additional documents (including documents for competitive dialogue and a dynamic purchasing system) can be obtained from: The above mentioned contact point(s)
   Tenders or requests to participate must be sent to:
   Tenders or requests to participate must be sent to: The above mentioned contact point(s)

  2. Main activity
   Exploration and extraction of gas and oil
  3. Contract award on behalf of other contracting entities
 2. Section II. Object of the contract
  1. Description
   1. Title attributed to the contract by the contracting entity

    Managementul, ingineria, achiziționarea, fabricarea, construcția și punerea în funcțiune a unităților din apropierea țărmului și de pe țărmul Mării Negre, incluzând Gazoductul (GPP), Sistemul de Cablu de Fibră Optică (FOC), Stația de Măsurare a Gazelor Naturale (NGMS) și Camera Centrală de Control (CCR)

   2. Type of contract and location of works, place of delivery or of performance
    Works
    Design and executionMain site or location of works, place of delivery or of performance:

    România, Marea Neagră.

   3. Information about a public contract, a framework agreement or a dynamic purchasing system (DPS)
    The notice involves a public contract
   4. Information on framework agreement
   5. Short description of the contract or purchase(s)

    Obiectivul contractului este managementul, ingineria, achiziționarea, fabricarea, construcția, testarea, transportul, instalarea și punerea în funcțiune a unităților din apropierea țărmului și de pe țărmul Mării Negre și anume Gazoductul (GPP), Sistemul de Cablu de Fibră Optică (FOC), Stația de Măsurare a Gazelor Naturale (NGMS) și Camera Centrală de Control (CCR).

   6. Common procurement vocabulary (CPV):
    45231220, 45232000, 71320000
   7. Information about Government Procurement Agreement (GPA):
    The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA): yes
   8. Lots:
    This contract is divided into lots: no
   9. Information about variants:
    Variants will be accepted: no
  2. Quantity or scope of the contract:
   1. Total quantity or scope:

    Operatorul economic selectat va trebui sa realizeze următoarele:

    1) Sistemul de gazoducte:

    (a) o conducta continua din otel carbon de 30” de la Statia de Masurare a Gazelor Naturale de pe tarm catre o locatie in apropierea tarmului, in ape cu o adancime de aproximativ 20 m unde conducta intersecteaza o sectiune continua realizata de catre un contractor offshore. Gazoductul include:

    — un tubaj pentru traversarea tarmului cu o lungime de aproximativ 1 km,

    — o conducta de traversare a tarmului si pentru zonele din apropierea tarmului,

    — o sectiune scurta de conducta pe tarm (aproximativ 1 km) intre locul de traversare al tarmului si Statia de Masurare a Gazelor Naturale.

    2) Sistemul de cablu de fibra optica: canal pentru cablu de fibra optica de la Camera Centrala de Control, prin tubajul de traversare al tarmului pana la un punct in larg cu o adancime a apei de aproximativ 20 m, completat cu un cablu intermediar care sa faciliteze instalarea cablului din fibra optica de catre un contractor offshore.

    3) Statia de Masurare a Gazelor Naturale: va servi ca o unitate independenta de masurare, fara personal regulat, capabila sa primeasca gaz natural uscat din productia offshore. Statia de Masurare a Gazelor naturale include:

    — o masurare pe uscat cu ultrasunete,

    — un colector pentru primire,

    — o cladire (sala de echipamente locale si testare),

    — un sistem de ventilatie.

    4) Camera Centrala de Control: va asigura controlul si monitorizarea facilitatilor, atat a facilitatilor onshore cat si offshore. Cladirea Camerei Centrale de Control si generatorul de energie electrica in caz de urgenta vor fi prefabricate in sectiuni si instalate pe uscat in imediata vecinatate a Camerei Centrale de Control.

    Detalii suplimentare sunt prezentate in documentul descriptiv, in sectiunea D a specificatiilor tehnice.

    Valoarea estimata include si valoarea echipamentelor si serviciilor puse la dispozitia contractantului de entitatea contractanta, prin intermediul altor contractanti, intre 1 500 000,00 USD și 2 500 000,00 USD.

    Valoarea contractului ce rezulta din aceasta procedura este intre 99 000 000,00 USD si 129 000 000,00 USD.

    Valoarea publicata a contractului include valoarea monetara (aproximativ 30 % din valoarea estimata a contractului) a posibilelor ajustari tehnice, care pot fi luate in considerare, in toate etapele contractuale, de la proiectare si inginerie pana la punerea in functiune - art. 236 din legea 99/2016 si art. 2 si 3 din instructiunea ANAP nr. 3/2017.

    Estimated value excluding VAT
    Range: between 100 500 000.00 and 131 500 000.00 USD
   2. Information about options:
    Options: yes

    Val. estim. incl. (aprox 30 %) pot ajust. tehn.: art. 236/L 99/2016; art. 2, 3 instr. ANAP 3/2017.

   3. Information about renewals:
  3. Duration of the contract or time limit for completion
   in months: 36 (from the award of the contract)
 3. Section III. Legal, economic, financial and technical information
  1. Conditions relating to the contract
   1. Deposits and guarantees required

    Nu se solicita garantie de participare pentru aceasta procedura.

    Garantia de buna executie pentru contract reprezinta 10 % din valoarea sa, fara TVA si trebuie constituita in cinci zile lucratoare de la data semnarii contractului.

    Garantia de buna executie se stabileste in conformitate cu prevederile art. 45, alineat (4) din HG 394/2016 si in formele mentionate la art. 46, alineat (1) din HG 394/2016. Garantia de buna executie trebuie sa fie valabila si va fi restituita/eliberata de catre entitatea contractanta in conformitate cu prevederile art. 48 din HG 394/2016.

   2. Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them

    Fonduri proprii Exxonmobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala București.

   3. Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded

    Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

   4. Other particular conditions
    The performance of the contract is subject to particular conditions: no
  2. Conditions for participation
   1. Personal situation of economic operators, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinte referitoare la motivele de excludere.

    1) Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) sau orice persoana care este membru al consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 177, alineat 1 din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la condamnarile penale;

    2) Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 178 (alineat 1 si 2) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale.

    3) Operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu trebuie sa se afle in niciuna dintre situatiile mentionate la articolul 180 (alineat 1) din Legea nr. 99/2016 privind motivele de excludere referitoare la procedura de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale.

    Un operator economic nu va fi exclus din procedura de achizitie, in cazul in care demonstreaza ca acesta se incadreaza in oricare dintre situatiile prevazute la articolele 178 (alineat 3), 179 (alineat 2) si 180 (alineat 2) din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale.

    Asa cum este mentionat la articolul 184 din Legea 99/2016, operatorii economici sunt invitati sa descrie in DUAE (raspuns) mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) deja aplicat, in cazul in care exista motive de excludere.

    Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a lua in considerare, in procesul de evaluare, mecanismul de reabilitare a credibilitatii (mecanismul de self-cleaning) descris de catre operatorii economici in DUAE (raspuns).

    Operatorul economic nu va fi exclus din procedura de achizitie chiar daca exista motive de excludere in cazul in care entitatea contractanta considera ca fiind suficient si credibil faptul ca operatorul economic adopta masuri in scopul (i) remedierii consecintelor infractiunilor penale sau ale abaterilor si (ii) prevenirii in mod eficient a aparitiei unui comportament neadecvat.

    Entitatea contractanta poate solicita o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca un subcontractant in legatura cu care verificarea a evidentiat ca exista motive de excludere. Entitatea contractanta poate solicita o singura data ca operatorul economic sa inlocuiasca un sustinator de terta parte, in legatura cu care exista motive de excludere.

    In legatura cu motivele de excludere referitoare la conflictul de interese, operatorul economic (candidat individual, membru al unei asocieri, subcontractant, sustinator de terta parte) nu trebuie sa fie intr-un conflict de interese in sensul articolului 72 din Legea 99/2016, sub rezerva ca au fost aplicate masuri mai putin invazive de catre entitatea contractanta (cum ar fi inlocuirea persoanelor implicate in procedura).

    In scopul prevenirii, identificarii si remedierii in mod eficient a conflictelor de interese care pot aparea pe durata derularii procedurii de achizitie publica, pentru a evita orice denaturare a competitiei si pentru a asigura tratament egal tuturor operatorilor economici, entitatea contractanta comunica mai jos numele persoanelor cu rol de decizie la nivelul entitatii contractante si a furnizorilor de servicii auxiliare, precum si persoanele implicate in aceasta procedura:

    — Richard Tasker, director general ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala București,

    — Alin Stirbu, director adjunct ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) sucursala București.

    Persoanele implicate in derularea procedurii sunt:

    — Steve Petronio – Inginer contracte - ExxonMobil Development Company - furnizor de servicii auxiliare de achizitii;

    iv. Daniel Muscalu – Integrate Investment - furnizor de servicii auxiliare de achizitii;

    v. Violeta Simionescu – Integrate Investment - furnizor de servicii auxiliare de achizitii.

    Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma Documentului Unic de Achizitie European (DUAE) (raspuns).

    Consultati Partea III: Motive de excludere, Sectiunea A: Motive referitoare la condamnarile penale. Sectiunea B: Motive legate de plata impozitelor sau a contributiilor la asigurarile sociale si sectiunea C: Motive legate de insolventa, conflicte de interese sau abateri profesionale, in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea cerintelor.

    Operatorii Economici trebuie sa prezinte informatii pentru verificarea conflictelor de interese prin prezentarea unei declaratii conform art. 73 din Legea 99/2016 indicand ca nu se afla in situatii de conflicte de interes in sensul art. 72 din Legea 99/2016. Declaratia va fi prezentata utilizand formularul relevant furnizat (a se vedea sectiunea C - Formulare pentru transmiterea Solicitarii de Participare, a Documentatiei de Atribuire) si vor include numele membrilor consiliului/organului de administrare, de conducere sau de supervizare precum si actionari care detin mai mult de 10 % din capitalul social al Operatorului Economic.

    In cazul in care Candidatul:

    — este o asociere / consortiu / joint-venture,

    — propune Subcontractanti,

    — se bazeaza pe capacitatile unor Sustinatori de terta parte.

    Este necesar a fi prezentat un DUAE (raspuns), inclusiv declaratia pentru verificarea conflictelor de interese, asa cum au fost solicitate mai sus, de catre fiecare Operator Economic implicat in aceasta procedura.

    Ca urmare a solicitarii specifice din partea Entitatii Contractante si inaintea comunicarii rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, documente probative actualizate trebuie sa fie furnizate de catre Candidatii (individuali sau in asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie.

    Acolo unde este aplicabil, obligatia de a depune documente probative actualizate este extinsa la toti Operatorii Economici care au legatura cu Candidatul in aceasta procedura (Subcontractanti, Sustinatori de terta parte).

    Documentele probative includ, dar nu se limiteaza la, orice certificate si / sau documente suport eliberate in tara in care este stabilit Operatorul Economic (de exemplu, certificat de atestare fiscala care indica nivelul datoriilor restante pentru impozitele, taxele sau contributiile la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.), in limitele specificate de prevederile legislatiei aplicabile (art. 179 din Legea 99/2016), la momentul prezentarii); evidente judiciare (de exemplu cazier judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de registrul comertului / actul constitutiv); documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea 99/2016; alte documente edificatoare echivalente emise de autoritatile competente din tara respectiva.

    Operatorii Economici vor transmite versiuni sau traduceri ale documentelor probative in limba procedurii, specificata in sectiunea IV.3.6) a acestui document si anume engleza.

    In orice moment in timpul procesului de evaluare, oricaruia dintre Operatorii Economici implicati in aceasta procedura i se poate solicita sa sustina cu documente doveditoare informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

    Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente, in caz de incertitudine referitoare la unul dintre motivele de excludere incluse in prezenta fisa de date a achizitiei.

    *****************************.

    Cerinte referitoare la motive de excludere asociate legislatiei nationale prevazute de Entitatea Contractanta (dupa cum este aplicabil).

    Operatorul Economic va fi exclus din procedura pentru oricare dintre urmatoarele motive legate de respectarea legii, combaterea coruptiei si controlul exporturilor / sanctiuni comerciale:

    — Daca relatiile de afaceri cu Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte), in opinia rezonabila a Entitatii Contractante, ar expune Entitatea Contractanta la o posibila incalcare a legislatiei, in conformitate cu legile anticoruptie aplicabile; Aceasta situatie va fi analizata pe baza informatiilor pe care le furnizeaza Operatorul Economic in Chestionarul privind parteneriate de afaceri si / sau orice alte informatii disponibile Entitatii Contractante,

    — Daca relatiile de afaceri cu Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte), in opinia rezonabila a Entitatii Contractante, ar expune Entitatea Contractanta la o posibila incalcare a legislatiei in conformitate cu toate legile comerciale aplicabile;.

    "Legi comerciale" inseamna toate legile in vigoare din S.U.A si UE, regulamente si ordine care impun sanctiuni comerciale asupra tarilor, persoane fizice sau entitati si / sau care reglementeaza exportul, reexportul, importul, transferul, divulgarea, furnizarea sau utilizarea finala a articolelor. Astfel de legi si reglementari includ, fara a se limita la (astfel cum poate fi modificat din cand in cand): legea de administrare a exportului; regulamentul de administrare a exportului; legile privind sanctiuni economice, regulamente si ordine de pune in aplicare emise de catre oficiul de control al activelor straine; legea controlului economic international in caz de urgenta; legislatia privind traficul international de arme; legea privind controlul exportului armelor; regulamentele privind comertul extern; legile si reglementarile vamale SUA; precum si orice legi privind controlul comertului si reglementarilor administrate de un guvern non S.U.A. (cu exceptia cazului in care este in contradictie cu sau interzis sau sanctionat prin, legea S.U.A.).

    — Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) este identificat de Guvernul SUA in lista neagra a cetatenilor special desemnati si a persoanelor interzise ("SDN List") sau detinuta in proportie de 50 % sau mai mult, direct sau indirect, in mod cumulativ sau individual, de catre persoane sau entitati de pe lista neagra.

    Ca dovada preliminara pentru verificarea motivelor de excludere, Operatorii Economici trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).

    Consultati Partea III: Motive de excludere, Sectiunea D: Motive de excludere pur nationale, in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea acestor cerinte.

    Ca urmare a unei cereri exprese a Entitatii Contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa transmita Chestionarul privind Parteneriate de Afaceri, completat si semnat pentru a permite Entitatii Contractante sa indeplineasca cerintele referitoare la evaluarea potentialelor riscuri la care se poate expune ExxonMobil in conformitate cu Legea privind practicile de coruptie in strainatate (US Foreign Corrupt Practices Act) si cu alte legi de combatere a coruptiei, sau legi comerciale, sau ca urmare a intrarii intr-o relatie de afaceri cu o entitate.

    Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii suplimentare de la Operatorii Economici pentru evaluarea aplicabilitatii motivelor de excludere mentionate mai sus. Cerinte referitoare la inscrierea intr-un registru profesional relevant sau registrul comertului in tara de origine.

    Operatorul Economic (Candidat individual, membru al unei asocieri, Subcontractant, Sustinator de terta parte) trebuie sa fie inscris intr-un registru profesional sau in registrul comertului in tara in care acesta este stabilit.

    Ca dovada preliminara pentru verificarea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale, Operatorii Economici (Candidat individual, membru al asocierii, Subcontractant, Sustinator de terta parte) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).

    Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea A: Capacitatea de a corespunde cerintelor in DUAE (raspuns) pentru a furniza dovezi preliminare in legatura cu indeplinirea cerintei.

    In cazul in care Candidatul:

    — este o asociere / consortiu / joint-venture,

    — propune Subcontractanti,

    — se bazeaza pe capacitatile unor Sustinatori de terta parte.

    Documentul DUAE (raspuns), prezentat separat de fiecare Operator Economic pe baza instructiunilor de mai sus, trebuie sa includa informatiile solicitate mai sus.

    Ca urmare a unei cereri exprese din partea Entitatii Contractante si inainte de comunicarea rezultatelor pentru prima etapa a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa fie in masura sa prezinte documente probative actualizate care sa:

    i. probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica/rubricile solicitate;

    ii. demonstreze ca:

    a. Operatorul Economic este legal constituit in tara sa de origine si ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii,

    b. desfasoara in mod licit pe piata activitatea sa profesionala, respectiv:

    i. exista corespondenta intre obiectul principal al Contractului si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al Operatorului Economic sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Operatorul/Operatorii Economici Candidati;

    ii. exista corespondenta intre activitatea asociata rolului Operatorului Economic in procedura si activitatea economica inscrisa in documentul de constituire al acestuia sub forma de cod NACE (Clasificarea statistica a activitatilor economice in Comunitatea Europeana sau echivalent) pentru Subcontractant si/sau Tert sustinator.

    Documente probative considerate adecvate pentru demonstrarea informatiilor incluse in DUAE (raspuns) referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale si pe care Operatorul Economic le poate propune Entitatii Contractante includ, fara a se limita la:

    i. certificate eliberate de registrul profesional sau de registrul comertului sau documente echivalente eliberate de autoritati competente din tara in care Operatorul Economic este stabilit;

    ii. alte dovezi pe care le poate prezenta Operatorul Economic, in conformitate cu legislatia tarii in care este stabilit

    Acolo unde este aplicabil, obligatia de a depune documente probative actualizate este extinsa la toti Operatorii Economici care au legatura cu Candidatii in aceasta procedura (Subcontractanti, Sustinatori de terta parte).

    Operatorii Economici vor transmite versiuni sau traduceri ale documentelor probative in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6) a acestui document.

    In orice moment in timpul procesului de evaluare, oricaruia dintre Operatorii Economici implicati in aceasta procedura i se poate solicita sa sustina cu documente doveditoare informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

    Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatile competente, in caz de incertitudine referitoare la criteriile privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale incluse in prezenta fisa de date a achizitiei.

   2. Economic and financial ability
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta referitoare la media cifrei de afaceri anuala.

    Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri anuala in ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) de cel putin 80.000.000,00 USD.

    Cerinta mai sus mentionata trebuie sa fie tratata ca cerinta minima de calificare.

    Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice Operator Economic (Candidat) are dreptul:

    i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul Economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;

    ii. sa participe in comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.

    In cazul in care Candidatul este o asociere de Operatori Economici, cerinta minima privind media cifrei de afaceri anuala poate fi indeplinita de oricare dintre membrii asocierii.

    Modalitatea de indeplinire.

    Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare, Candidatul (Operatorul Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).

    Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea B: Capacitatea economica si financiara, in DUAE (raspuns) si includeti informatiile cu privire la "media cifrei de afaceri anuala" si prezentati un link/adresa web de unde poti fi obtinute informatiile financiare, daca sunt disponibilie electronic.

    Informatiile solicitate vor fi prezentate in moneda procedurii (ex: USD). Pentru conversie din alta moneda Candidatii vor utiliza cursul de schimb mediu anual pentru fiecare exercitiu financiar specific, asa cum este publicat de Banca Centrala Europeana la http://www.ecb.int.

    Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor referitoare la media cifrei de afaceri anuala in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative/suport sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Candidat).

    La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt Operator Economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind media cifrei de afaceri anuala trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica "media cifrei de afaceri anuala".

    Documentele suport includ dar nu se limiteaza la: extrasul „contul de profit si pierdere” din situatiile financiare pentru ultimele 3 exercitii financiare incheiate (2014, 2015, 2016) sau alte dovezi pe care Operatorul Economic le propune Entitatii Contractante, in situatia in care Entitatea Contractanta le considera ca fiind adecvate pentru procesul de calificare.

    In cazul in care, din orice motiv, documentele justificative solicitate nu sunt in limba procedurii, Operatorul Economic trebuie sa prezinte Entitatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.

    Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme Entitatii Contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de Operatorul Economic si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.

    Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente, in cazul in care exista incertitudini legate de criteriile referitoare la situatia economica si financiara incluse in prezenta Fisa de date.

   3. Technical capacity
    Information and formalities necessary for evaluating if the requirements are met:

    Cerinta referitoare la lucrarile executate in mod corespunzator.

    Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici), in ultimii 10 ani, calculati pornind de la termenul limita pentru primirea Solicitarilor de Participare inclus in Anuntul de Participare, trebuie sa aiba experienta dovedita in executia de lucrari care au inclus:

    i. Managementul, ingineria detaliata, fabricarea si constructia de facilitati de procesare sau masurare pe uscat (onshore) pentru industria petrochimica sau a petrolului si gazului, care au inclus cel putin urmatoarele activitati: constructii civile, instalare conducte, instrumentare si control al cladirilor/structurilor.

    ii. Ingineria detaliata si instalare a unei treceri fara sapatura care a implicat microtunelare sau tehnologia de instalare directa a conductei.

    iii. Ingineria detaliata si instalarea unei conducte in larg (offshore)

    iv. Ingineria detaliata si executarea unei campanii de dragare in larg.

    Activitatile anterioare realizate in cadrul lucrarilor similare pot sa rezulte dintr-un singur contract/proiect sau din mai multe contracte/proiecte, cu conditia ca toate activitatile sa fie efectuate de catre Candidat in cadrul contractelor/proiectelor prezentate.

    Pentru scopul prezentei proceduri:

    i. perioada de referinta ultimii 10 ani va fi intotdeauna calculata in sens invers cu luarea in considerare a datei pana la termenul limita de primire a Solicitarii de Participare, asa cum este indicata in Anuntul de Participare sau orice eventuala erata publicata de catre Entitatea Contractanta.

    ii. "lucrari executate in mod corespunzator" trebuie sa fie intelese drept lucrari executate:

    a. in limitele acordului dintre Candidat si beneficiarul lucrarilor la care se face referire;

    b. care acopera activitatile legate de management, inginerie, fabricare si constructie/instalare in cadrul lucrarilor/proiectelor mentionate, avand data de finalizare din DUAE (raspuns) inclusa in intervalul ultimilor 10 ani calculati in sens invers cu luarea in considerare a datei pana la termenul limita de primire a Solicitarii de Participare.

    Cerinta mai sus mentionata trebuie sa fie tratata ca cerinta minima de calificare si ca baza utilizata pentru aplicarea criteriilor de selectie (vezi mai multe detalii in sectiunea VI.3) Informatii suplimentare, in fisa de date a achizitiei si anexa 2 la fisa de date a achizitiei.

    Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice Operator Economic (Candidat) are dreptul:

    i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul Economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;

    ii. sa participe in comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.

    In cazul in care Candidatul este o Asociere de Operatori Economici, Entitatea Contractanta accepta faptul ca cerinta minima referitoare la lucrarile executate anterior care acopera caracteristicile mentionate mai sus sa fie indeplinita de oricare dintre membrii Asocierii.

    Entitatea Contractanta prefera ca membrul asocierii care face dovada:

    i. Ingineriei detaliate si instalarii unei conducte in larg (offshore)

    SI/SAU.

    ii. Ingineriei detaliate si executarii unei campanii de dragare in larg

    Sa fie liderul Asocierii.

    Modalitatea de indeplinire.

    Ca dovada preliminara pentru: (i) demonstrarea indeplinirii cerintei minime de calificare si pentru (ii) aplicarea criteriilor de selectie, Candidatul (Operatorul Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe proprie raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).

    Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala in DUAE (raspuns) si includeti informatii privind "Pentru contractele de achizitie de lucrari: executia de lucrari de tipul specificat".

    In vederea aplicarii criteriilor de calificare:

    i. campul "Descriere" trebuie sa includa:

    a. obiectul contractului,

    b. datele de identificare ale contractului,

    c. caracteristicile corespunzatoare pentru demonstrarea indeplinirii cerintei minime (incluzand pentru fiecare contract rolul in realizarea acestuia, descrierea lucrarilor efectuate pentru facilitatile pe uscat (onhore), treceri fara sapatura, conducta offshore, campania de dragare in larg, in raport cu cerintele minime, asa cum au fost realizate de operatorul economic in cadrul contractului/proiectului),

    d. indicarea informatiilor detinute de Candidat pentru demonstrarea lucrarilor executate in mod corespunzator si pe care Candidatul le poate prezenta Entitatii Contractante la solicitarea expresa a acesteia in aplicarea prevederilor articolelor 205 si urmatoarele din Legea 99/2016.

    ii. campul „valoare” – nu este aplicabil

    iii. in campul "moneda" – nu este aplicabil

    iv. "data de inceput” selectata de Operatorul Eonomic trebuie sa fie data la care respectivul contract a fost semnat;

    v. „data de sfarsit" selectata de Operatorul Economic trebuie sa fie data la care lucrarea a fost acceptata ca fiind executata in mod corespunzator de catre beneficiarul lucrarilor;

    vi. beneficiarul trebuie indicat, asa cum este acesta inclus in documentele justificative pe care Candidatul intentioneaza sa le prezinte la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, inclusiv numele si coordonatele de contact ale persoanei de la beneficiarul nominalizat care a acceptat lucrarile ca fiind executate in mod corespunzator;

    In prezentarea informatiilor solicitate pentru experienta similara in DUAE (raspuns), Operatorul Economic (Candidat) utilizeaza pentru fiecare contract cu un beneficiar al lucrarilor executate cate o grupare de informatii, adaugand campuri suplimentare acolo unde este aplicabil sau stergand campurile initiale.

    In scopul evaluarii indeplinirii cerintelor minime de calificare, Candidatul va folosi un numar de linii dupa cum este necesar in DUAE (raspuns) pentru a prezenta informatiile.

    In scopul aplicarii criteriilor de selectie si unde Candidatul poate si este dispus sa furnizeze mai multe referinte care demonstreaza experienta dovedita in executarea de lucrari in mod corespunzator cu caracteristicile mentionate mai sus in ultimii 10 ani, Candidatul este invitat sa completeze DUAE (raspuns) cu informatii corespunzatoare care vor fi utilizate pentru aplicarea criteriilor de selectie.

    Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor aferente fiecarui contract prezentat ca lucrare similara executata in mod corespunzator in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Candidat).

    .

    Modalitatea de indeplinire.

    La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt Operator Economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind lucrarile executate in mod corespunzator trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica " executia de lucrari de tipul specificat".

    Documentele suport includ: dar nu se limiteaza la certificate de buna executie sau alte dovezi nominalizate de catre Candidat in DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse in DUAE (raspuns) in legatura cu demonstrarea experientei similare si pe care Operatorul Economic le propune Entitatii Contractante ca fiind adecvate pentru procesul de calificare si selectie.

    Candidatul trebuie sa prezinte documente suport suplimentare numai daca ii este solicitat in mod expres de catre Entitatea Contractanta, pentru a fundamenta raspunsurile formulate in DUAE (raspuns) (ex. documente contractuale redactate corespunzator care demonstreaza experienta suficienta).

    In cazul in care, din orice motiv documentele ce probeaza executarea in mod corespunzator a lucrarilor nu sunt detinute de Operatorul Economic (Candidat) in limba procedurii, Operatorul Economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Entitatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.

    Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme Entitatii Contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si/sau transferate de la adresa URL mentionata de operator si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.

    Entitatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente, in caz de incertitudine in legatura cu criteriile privind capacitatea tehnica si/sau profesionala incluse in prezenta Fisa de date.

    Cerinta referitoare la utilaje, instalatii si echipament tehnic.

    Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa prezinte o declaratie ca dispune de infrastructura adecvataa capabila sa execute activitatile incluse in scopul contractului referitoare la conductele de 30” pentru apa de mica adancime. Candidatul trebuie sa aiba acces la (sa detina sau sa opereze):

    i. un vas pentru instalarea conductei, capabil sa instaleze o conducta de 30" (762mm) X 1.181” (30mm) din otel carbon, in ape cu adancimi cuprinse intre 5 - 30 m, cu o capacitate a sistemului de tensionare care sa asigure o tensionare normala pentru operare la mai putin de 80 % din capacitatea maxima de tensionare si capacitate suficienta pentru a sustine conducta in dispozitivele de tensionare ramase, daca un dispozitiv de tensionare nu functioneaza.

    ii. un vas pentru instalarea conductei, capabil sa efectueze o conexiune laterala a unei conducte de 30” (762mm) in ape cu adancimi de 20m sau mai mari, cu o grosime a peretelui de 1,18” (30mm).

    iii. un vas de dragare, capabil sa dragheze in zone calcaroase.

    Pentru a demonstra indeplinirea cerintei minime, orice Operator Economic (Candidat) are dreptul:

    i. sa invoce sustinerea unui tert (entitate) si sa utilizeze capacitatile acestuia pentru a satisface cerinta minima, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre Operatorul Economic si entitatea ale carei capacitati le utilizeaza in conditiile art. 196 si urmatoarele din Legea nr. 99/2016;

    ii. sa participe in comun cu alti Operatori Economici la Procedura de Atribuire, in conditiile art. 66 din Legea nr. 99/2016.

    Modalitatea de indeplinire.

    Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime de calificare, Candidatul (Operator Economic individual sau Asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).

    Consultati Partea IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, "Utilaje, instalatii si echipament tehnic".

    Operatorul Economic (Candidat) completeaza in DUAE (raspuns), in campul "Va rugam sa le descrieti" cel putin:

    i. informatii despre utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice in vederea indeplinirii cerintei minime, prezentand cel putin:

    a. descrierea fiecarui vas propus, inclusiv a proprietarului/operatorului;

    b. caracteristicile capacitatii fiecarui vas incluzand adancimea de operare, capacitatea de tensionare, capacitatea macaralei, diametrul conductelor pe care le poate instala, capabilitatile de dragare etc.;

    c. orice modificare necesara pentru realizarea lucrarilor

    d. istoricul carenei, daca nu a fost specific construit

    e. alte informatii pe care le considera relevante in legatura cu indeplinirea cerintei minime.

    ii. informatii despre documentele care urmeaza sa fie prezentate ca probe pentru demonstrarea detinerii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor tehnice solicitate..

    Instructiunile de mai sus pentru furnizarea informatiilor privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice in ceea ce priveste DUAE (raspuns) ca dovada preliminara sau in legatura cu documentele justificative sunt extinse si la Operatorii Economici pe ale caror capacitati se bazeaza Operatorul Economic (Candidat).

    In cazul in care Candidatul este o Asociere de Operatori Economici, fiecare membru al Asocierii va prezenta individual informatii referitoare la utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune pentru executarea Contractului, pentru partea din Contract pe care o va indeplini, iar cerinta va fi indeplinita in mod cumulativ.

    La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei faze a procedurii, Candidatii (individuali sau Asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie sau orice alt Operator Economic implicat in procedura in legatura cu demonstrarea indeplinirii cerintei minime privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice trebuie sa fie in masura sa prezinte documente care sa probeze toate afirmatiile incluse in DUAE (raspuns) la rubrica "Utilaje, instalatii si echipament tehnic".

    Documentele suport includ dar nu se limiteaza la: o brosura cu informatii generale despre vase, autoritatea de certificare a vasului, evidente ce demonstreaza existenta / disponibilitatea acestor utilaje, instalatii si echipamente tehnice sau alte dovezi nominalizate de catre Candidat in DUAE (raspuns) ca document suport pentru informatiile incluse in DUAE (raspuns) in legatura cu demonstrarea accesului la/disponibilitatii „utilaje, instalatii si echipamente tehnice” pentru executarea Contractului.

    .

    Modalitatea de indeplinire.

    In cazul in care, din orice motive, documentele justificative nu sunt detinute de Operatorul Economic (Candidat) in limba procedurii, Operatorul Economic trebuie sa prezinte, ca urmare a solicitarii exprese a Entitatii Contractante versiunea tradusa a respectivelor documente in limba procedurii, specificata in sectiunea IV.3.6 a acestui document.

    Atunci cand, la completarea DUAE, Operatorul Economic precizeaza ca documentele justificative pentru afirmatiile si informatiile incluse in declaratia pe proprie raspundere (sub forma DUAE) sunt disponibile in format electronic si indica URL-ul si codul de acces la informatii, acesta nu trebuie sa mai transmita, la solicitarea expresa a Entitatii Contractante, documentele suport, ci doar sa confirme Entitatii Contractante ca informatiile sunt disponibile pentru a fi accesate si / sau transferate de la adresa URL mentionata de operator si incluse in arhiva electronica constituita la nivel de Entitate Contractanta.

    Cerinta referitoare la prezentarea informatiilor pentru Subcontractantii propusi.

    In cazul in care Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) intentioneaza sa subcontracteze o parte din scopul Contractului acesta prezinta informatii cu privire la partea pe care intentioneaza sa o subcontracteze.

    Modalitatea de indeplinire.

    Ca dovada preliminara pentru demonstrarea indeplinirii acestei cerinte minime de calificare, Candidatul (Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa transmita o declaratie pe propria raspundere, completata si semnata. Declaratia pe proprie raspundere trebuie sa fie sub forma DUAE (raspuns).

    Consultati Partea II: Informatii referitoare la operatorul economic, Sectiunea D: Informatii privind subcontractantii pe ale caror capacitati operatorul economic nu se bazeaza si Partea a IV: Criterii de selectie, Sectiunea C: Capacitatea tehnica si profesionala, "Proportia de subcontractare".

    La solicitarea expresa a Entitatii Contractante si in aplicarea prevederilor art. 205 si urmatoarele din Legea 99/2016, in orice moment pe durata evaluarii Solicitarilor de Participare, dar nu mai tarziu de comunicarea rezultatului primei etape a procedurii, Candidatii (individuali sau asociere) clasati pe primele 5 locuri dupa aplicarea mecanismului de selectie trebuie sa prezinte contractul de subcontractare.

    In orice moment pe durata procesului de evaluare, oricarui Operator Economic implicat in procedura i se poate solicita sa demonstreze cu documente justificative informatiile completate in DUAE (raspuns), daca acest lucru este necesar pentru a asigura desfasurarea corespunzatoare a procedurii.

   4. Information about reserved contracts
  3. Conditions specific to services contracts
   1. Information about a particular profession
    Execution of the service is reserved to a particular profession: no
   2. Staff responsible for the execution of the service
    Legal persons should indicate the names and professional qualifications of the staff responsible for the execution of the service: no
 4. Section IV. Procedure
  1. Type of procedure
   1. Type of procedure
    Negotiated
    Some candidates have already been selected (if appropriate under certain types of negotiated procedures): no
  2. Award criteria
   1. Award criteria
    The most economically advantageous tender in terms of the criteria stated below
    1. Pretul ofertei. Weighting: 95
    2. PLANUL DE MANAGEMENT AL CALITATII. Weighting: 5
   2. Information about electronic auction
    An electronic auction will be used: no
  3. Administrative information
   1. File reference number attributed by the contracting authority

    RO-NP-08

   2. Previous publication(s) concerning the same contract
    Previous publication(s) concerning the same contract: no
   3. Conditions for obtaining specifications and additional documents or descriptive document
    Time limit for receipt of requests for documents or for accessing documents: 22.01.2018 00:00
    Payable documents: no
   4. Time limit for receipt of tenders or requests to participate
    23.01.2018 17:00
   5. Language(s) in which tenders or requests to participate may be drawn up
   6. Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
   7. Conditions for opening of tenders
    Date: 25.01.2018 09:00
    Place:

    Sediul autoritatii contractante din Calea Floreasca, nr. 169 A, corpul B, etaj 8, sect. 1, Bucuresti

    Persons authorised to be present at the opening of tenders: no
 5. Section VI. Complementary information
  1. Information about recurrence
   This is a recurrent procurement: no
  2. Information about European Union funds
   The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
  3. Additional information

   Info. complete si detaliate despre punctajul (algoritmul de calcul) pt. limitarea nr. de candidati referitor la sectiunea IV.1.2 din fisa de date a achizitiei (FDA) sunt prezentate in anexa. 2 la FDA – criterii de selectie.

   Lucrari efectuate in ultimii zece ani (calculati pornind de la termenul limita pt. primirea solicitarilor de participare inclus in anuntul de particip.) - 100 %.

   Info. pt. aplicarea criteriului de selectie vor fi obtinute din DUAE (raspuns) si doc. suport prezentate de candid, la cerere.

   Daca, la incheierea primei etape a procedurii, un rezultat de egalitate intre candid. impiedica selectarea a cinci candid, candid. care au acelasi nr. de pct. vor fi apoi departajati pe baza celor mai multe pct. obtinute pt. lucrarile finalizate care indeplinesc caracteristicile solicitate la criteriul D: Ingineria detaliata si executarea unei campanii de dragare in larg. Candidatul aflat la egalitate, care are cel mai mare nr. de lucrari prezentate pt. criteriul D fiind clasat pe primul loc, candidatul cu urmatorul numar de lucrari va fi clasat pe locul al doilea si asa mai departe, pana cand vor putea fi selectati pana la cinci candid.

   Daca mecanismul de departajare de mai sus nu va permite selectarea a cinci candid., departajarea candidatilor se va realiza pe baza aceluiasi mecanism pt. criteriul C: ingineria detaliata si instalarea unei conducte in larg, pana cand vor putea fi selectati pana la cinci candid.

   Daca la finalizarea celei de a doua etape a procedurii, exista oferte finale cu acelasi numar total de pct., in urma aplicarii criteriului de atribuire, entitatea contractanta (EC) va selecta oferta finala acordand prioritate ofertei finale care, pe baza informatiilor incluse in propunerea tehnica finala, se va determina ca are cea mai mare contributie la dezvoltarea capacitatii activitatii economice locale (din România).

   Determinarea contributiei la dezvoltarea capacitatii activitatii economice locale (din România) se va realiza pe baza activitatilor ce urmeaza a fi efectuate de catre operatori economici (OE) locali ca subcontractori si furnizori, masurata prin valoarea agregata a bunurilor si serviciilor provenite din România.

   Determinarea se realizeaza pe baza informatiilor incluse in propunere tehnica finala la pct 2.6 „Continut Local ca raspuns la Documentul Descriptiv – Sectiunea D, Specificatii tehnice” si in propunere financiara (filialele OE Candidat nu sunt luate in considerare, precum si orice alta filiala a unui OE inregistrata altundeva in afara de România).

   In aplicarea prev. art. 164. din legea 99/2016 si art. 22. alin 3. din HG 394/2016 si, in scopul de a oferi oe info. complete, info. incluse in aceasta FDS sunt suplimentate cu info. si instructiuni despre cum trebuie citita/analizata aceasta documentatie de atribuire (anexa 1 la FDA).

   Potentialii candid. rezidenti in tarile Comunitatii Europene si tarile Spatiului Economic European (EEA) pot consulta site-ul web al Comisiei Europene - DG Crestere economica disponibil la urmatoarea adresa:

   https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/

   pt. a identifica si compara documentele echivalente (daca sunt disponibile) solicitate de catre EC in FDA.

   Serviciul web pt. Documentul Unic de Achizitie European este disponibil la urmatoarea adresa:

   https://ec.europa.eu/tools/espd

   si poate fi accesat de catre candid si alte parti implicate in aceasta procedura si care trebuie sa prezinte un DUAE.

   Imposibilitatea de a pune la dispozitie informatii relevante in sectiunile DUAE sau declaratiile false in legatura cu info. oferite pot duce la excluderea OE din aceasta procedura de achizitii publice.

   Prin indicarea adresei unde dovezile sunt disponibile in format electronic, OE este de acord ca EC poate prelua documentatia, avand in vedere normele nationale de punere in aplicare a Directivei 95/46 / CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal, in special a categoriilor speciale de date, cum ar fi privind infractiuni, condamnari penale sau masuri de securitate.

  4. Procedures for appeal
   1. Body responsible for appeal procedures
    Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
    Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
    Bucuresti
    030084
    Romania
    Contact point(s): 030084
    Telephone: +40 213104641
    E-mail: office@cnsc.ro
    Fax: +40 213104642
    Internet address: http://www.cnsc.ro
   2. Lodging of appeals

    In conformitate cu Legea 101/2016.

   3. Service from which information about the lodging of appeals may be obtained
    ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited Nassau (Bahamas) Sucursala București
    Calea Floreasca 169 A, corp B, et. 8, sector 1
    București
    014472
    Romania
    Contact point(s): 014472
    Telephone: +40 318607200
    E-mail: alin.stirbu@exxonmobil.com
    Fax: +40 318607280
    Internet address: www.exxonmobil.com
  5. Date of dispatch of this notice
   20.12.2017

Еще тендеры из страны Румыния за этот срок

Construction work Источник: TED

Construction work Источник: TED

Transformer substation Источник: TED

Construction work Источник: TED

Desulphurisation plant construction work Источник: TED